Дітям 5-6 років

Комплексна програма Baby–бакалаври.

На шостому році життя в фізичному розвитку дітей відбуваються істотні зміни.

У цьому віці зростає роль кори головного мозку в регуляції поведінки дитини. Удосконалюються процеси вищої нервової діяльності. Значно збільшується рухливість дітей, вони успішно оволодівають основними рухами.

Вперше у цьому віці значну роль починає відігравати елемент такого виду діяльності, як навчання.

Заняття спрямовані на розвиток пізнавальної сфери, мовлення, збагачення словникового запасу, художньо–творчих здібностей зміцнювати організм дитини, формування позитивного ставлення до навчання, бажання вчитися, пізнавати нове, підготовка до письма, читання, розвиток мовлення, пам’яті, мислення, уваги, уяви, розв’язок логічних вправ, прикладів, задач.

Вашій дитині від 5 до 6 років? – запрошуємо вас та ваше маля до нас на безкоштовне демонстраційне заняття.