Дітям 4-5 років

Програма Baby–знайки дітям віком від 4 до 5 років

П’ятий рік життя є періодом інтенсивного росту та розвитку організму дитини. Посилюється прагнення дітей до самостійності, збільшуються можливості її реалізації в різних видах діяльності.

У цьому віці істотне значення мають дидактичні і рухливі ігри. У цих іграх в дітей формуються пізнавальні процеси, розвиваються спостережливість, уміння дотримуватись правил, формуються навички поведінки, планувати свої дії і втілювати задум. Поруч із ігровою діяльністю розвивається продуктивна. Під впливом виховання у дітей починають формуватися почуття, які виражають ставлення до людей і явищ, а також уміння підкоряти свої бажання вимогам дорослих. Підвищується здатність відгукуватись на цікавий зміст пісні, картини, казки, вірша.

У віковій групі «Знайки» заняття спрямовані на:

  • збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення мовлення; мовленнєвий етикет;
  • розширення уявлення про предмети і явища навколишнього світу;
  • стимулювання розвитку творчих здібностей, бажання займатись художньою діяльністю;
  • формування в дітей практичних навиків: вміння читати, рахувати, розв’язувати приклади і задачі, логічні вправи;
  • ознайомлення із художньою літературою, творами мистецтва
    підготовки руки до письма;
  • розвивати допитливість за допомогою цікавих дослідів і експериментів;
    розвивати навики малювання, аплікації, ліплення, купажу, орігамі тощо.

І ще багато – багато цікавого!
Вашій дитині від 4 до 5 років? – запрошуємо вас та ваше маля до нас на безкоштовне демонстраційне заняття.