ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ЛЮДИНОЮ, ЯКА СЛУХАЄ МУЗИКУ, ВИВЧАЄ МУЗИКУ ЧИ МУЗИКУЄ САМА?

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ЛЮДИНОЮ, ЯКА СЛУХАЄ МУЗИКУ, ВИВЧАЄ МУЗИКУ ЧИ МУЗИКУЄ САМА?

Сучасні технологічні можливості досліджень мозку людини, завдяки апаратам МРТ і ПЕТ дозволяють побачити вченим, не лише як влаштований цей орган, але й які процеси відбуваються в ньому завдяки спостереженням в реальному часі впродовж виконання людиною розмаїтих дій.

Що ж саме відбувається, коли дитина слухає музику, вивчає музичний твір чи виконуємо його?
Спостерігаючи за людиною, яка слухає музику, вчені побачили, що буквально з перших звуків наш мозок реагує не лише в якійсь певній частині кори, але безліччю областей – він світиться як нічний мегаполіс.
З чим пов’язана така його активність, і чи присутня вона, коли ми читаємо, малюємо, граємо в шахи? Насамперед це пов’язано з різними вхідними каналами для сприйняття та осмислення таких складових музики як звуки, їх мелодійної та ритмічної організації, композиції цілого музичного твору, тоді як читання чи малювання включає лише певні області кори мозку.

Що відбувається з людським мозком, коли ми вивчаємо музичний твір?

Зовні спокійний музикант насправді виконує велетенську кількість різних функцій – він читає, слухає, аналізує та вчиться одночасно виконувати різні рухи різними частинами тіла, активуючи обидві півкулі свого мозку.

Очевидна відмінність між слуханням та виконанням музики виявляється у використанні мілких моторних навиків, які підкоряються обидвом півкулям мозку, насамперед задіюючи ті області, що відповідають за просторове, слухове та моторне відчуття. Музика суміщає лінгвістичну і математичну точність лівої півкулі з новаторством та креативністю правої півкулі. Власне така діяльність, що виникає в нашому мозку, дозволяє людям, які навчаються гри на музичних інструментах в майбутньому застосовувати набуті навики мозкової діяльності в інших сферах – від пілотування до хірургії.

Неврологічні дослідження виявили, що мозок музиканта постає як багатомільйонний парад вогнів. Унікальною є пам’ять музикантів – вона багатоканальна і здатна створювати, зберігати і використовувати спогади швидше і ефективніше.

Музиканти використовують свою складну мозкову структуру для того, щоб присвоїти кожному спогаду кілька позначень:
концептуальне (інформативність музичного твору),
емоційне (часто музичний твір містить такі тонці емоційні градації, які важко окреслити словами),
звукове (мозок мусить не лише аналізувати художній образ, але і фізичну природу звучання, що також несе певну інформацію)
контекстне (будь-який музичний твір має свого автора, який написав його з певних причин, його виконання має певне призначення – отже, пов’язаний з певним середовищем та часом побутування).
Тому художній та естетичний аспекти навчання гри на музичному інструменті відрізняються від будь-якої іншої діяльності людини.

Спостереження за кількома різними, випадково обраними людьми з одинаковими фізіологічними мозковими даними виявили відмінність між музикантами та іншими людьми. Ті, хто займався музикою чи колись навчався грі на музичному інструменті, продемонстрували покращену функію багатьох областей мозку порівняно з рештою досліджуваних.

Що відбувається в часі виконання музики?
Саме дослідження мозку музикантів відкрили перед вченими неврологами унікальні здібності людського мозку, який постає як недосяжна сьогоденню операційна система. Задіяна кількість областей мозку, миттєві та розгалужені контакти між різними областями обох півкуль дозволили вченим висунути гіпотезу, що виконання музичного твору задіює всі частини не лише кори мозку, але й такого органу, як мозолисте тіло, що є своєрідним мостом між правою та лівою півкулями.

В часі гри на музичному інструменті, мозок музиканта представляє собою суперскладний гармонійно діючий механізм, а власне музика виконує для мозку функцію, подібну до тренування для підтримки та укріплення здоров’я тіла. Така надскладна та багатовимірна діяльність мозку допомагає музикантам більш ефективно та творчо вирішувати розмаїті задачі академічного і соціального характеру в різних сферах діяльності.

Розуміння та вміння передати інтелектуальний та емоційний зміст музичного твору розвиває організаторські здібності тих, що займаються музикою. Виконання музичного твору тренує навики тактичного і стратегічного планування, уважне ставлення до дрібних деталей і вміння одночасно цілісно аналізувати пізнавальний та емоційний аспекти діяльності людини та розвиває багатоканальну пам’ять.

Тож чи варто займатись музикою?
Технології майбутнього відкриють перед нами ще багато невідомого про наш мозок, та сучасні дослідження твердять, що музика – один з найкращих способів приготуватись до шаленого темпу сьогоднішнього життя, розвинути власні здібності та мати можливість бути лідером в обраній улюбленій справі!